وظیفه دارید حکونمت اسلامی تاسیس کنید. اعتماد به نفس داشته باشید. استعمارگران از سیصد-چهارصد سال پیش، از صفر شروع کردند تا به اینجا رسیدند. ما هم از صفر شروع می‌نیم. از جنجال چند نفر غربطده و سرسپرده نوکرهای استعمار هراس به خود راه ندهید.

ولایت فقیه، ص 22بیشتر بخوانید: http://emam.com/posts/index/quote#quote20068