نامه‌ها و سخنرانیهای منافقین که به وسیله شما از رسانه‌های گروهی به مردم می‌رسید؛ ضربات سنگینی بر اسلام و انقلاب زد؛ برای اینکه در قعر جهنم نسوزید خود اعتراف به اشتباه و گناه کنید، شاید خدا کمکتان کند. ۶ فروردین ۱۳۶۸


إن رسائل و خطابات المنافقین التی تصل عن طریقکم عبر وسائل الإعلام إلی الشعب، وجهت صفعه قویه للإسلام و الثوره. و کی لا تحترق فی قعر جهنم، فاعترف باخطائک و ذنوبک لعلّ الله یساعدک. ۱۸ شعبان ۱۴۰۹


The letters and speeches of the hypocrites, that were transmitted to people through you via the mass media dealt serious blows on Islam and the revolution. In order not to be burned in the abyss of hell, confess your mistakes and sins. Perhaps, God would help you. 26 March 1989بیشتر بخوانید: http://emam.com/posts/index/quote#quote19992