نوجوان ایران

NOJAVAN-IRAN. BLOG. IR

پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ H.D
مایحتاج حکومت از تولید داخل خریداری شود

مایحتاج حکومت از تولید داخل خریداری شود

ادامه مطلب...
۱۹ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۱۸ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
H.D
پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ H.D
تصور اشتباه

تصور اشتباه

ادامه مطلب...
۱۹ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۱۵ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
H.D
پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ H.D
زخم را درمان کنیم

زخم را درمان کنیم

ادامه مطلب...
۱۹ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۱۳ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
H.D
پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ H.D
پنج توصیه به مستندسازان جوان

پنج توصیه به مستندسازان جوان

ادامه مطلب...
۱۹ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۱۱ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
H.D
پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ H.D
حقیقتی به وسعت تاریخ

حقیقتی به وسعت تاریخ

ادامه مطلب...
۱۹ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۰۹ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
H.D
پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ H.D
ساده‌اندیشی در جنگ و صلح

ساده‌اندیشی در جنگ و صلح

ادامه مطلب...
۱۹ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۰۸ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
H.D
پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ H.D
اگر بخواهیم می‌توانیم

اگر بخواهیم می‌توانیم

ادامه مطلب...
۱۹ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۰۶ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
H.D
پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ H.D
سوء مدیریت و ضعف فکر و عمل

سوء مدیریت و ضعف فکر و عمل

ادامه مطلب...
۱۹ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۰۴ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
H.D
چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ H.D
تبلیغ اسلامی یا پروپاگاندای غربی؟

تبلیغ اسلامی یا پروپاگاندای غربی؟

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۲۹ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
H.D
چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ H.D
همنشین درد

همنشین درد

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۲۶ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
H.D
چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ H.D
خانم طبیب

خانم طبیب

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۲۲ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
H.D
چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ H.D
تا آخرین نفس

تا آخرین نفس

ادامه مطلب...
۱۸ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۱۸ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
H.D